Servitutten

Københavns Kommune sender, uden forvarsel, skriftligt påbud om at Grøndalsvænge skal annulere de sidste 10 års hushandler da foreningen skal fastholde en fastlåst grundværdi på 115 mio. kr. i stedet for den offentlige vurdering. Dette vil bevirke en samlet nedskrivning af foreningens formue på 393 mio. kr. hvilket køberne siden 2004 dermed skal hente hos sælgerne via sagsanlæg.

Konsekvenserne af dette, opyses det, er uvedkommende for kommunen og foreningen må selv udrede de problemer, som dette må forvolde.

Foreningen tager kontakt til forvaltningen, og der afholdes et par møder, hvor embedsmændene er helt afvisende overfor en anden løsning end den, der beskrives i brevet.

Såfremt kommunen får medhold, vil det i sagens natur være umuligt at omdanne Grøndalsvænge til grundejerforening.