Forårsstatus 2014

Nyt fra Initiativgruppen bag BevarGV.dk – vedrørende omdannelse af Grøndalsvænge til grundejerforening

Hermed en statusmelding inden foreningens årlige generalforsamling 29. april

Over vinteren har vi arbejdet med at få afklaret nogle af de spørgsmål, som har meldt sig. I den forbindelse har vi blandt andet haft

  • Kontakt til Nykredit vedrørende assistance og rådgivning
  • Kontakt til foreningens forretningsudvalg vedr. aftale om møde om udmatrikuleringen
  • Opfølgning på aftalen om at få udarbejdet en opdateret version af Analysen fra 2011
  • Møder med uvildig advokat vedrørende rådgivning om aktuelle skatteforhold

Ingen af ovenstående initiativer har indtil videre medført den ønskede afklaring.

Vi har samtidig set nærmere på de økonomiske konsekvenser af den politiske situation på boligmarkedet. De undersøgelser og beregninger, vi selv har foretaget, viser, at ejendomsskatterne i vores område er stærkt stigende for ejerboliger. Derfor er der lige nu færre medlemmer i foreningen, der vil have økonomisk fordel af en omdannelse i forhold til da Analysen blev udarbejdet 2011. Men da det endnu ikke er afgjort, om skatteforholdene også ændres for andelsboligforeninger, er det ikke muligt at fremstille en realistisk sammenligning mellem de to ejerformer som kan holde de næste mange år. Vi mener dog ikke, at andelsboligforeningerne kan blive ved med at holde sig ”under radaren”, og der vil sandsynligvis blive ændret i lovgivningen, hvilket får billedet til at ændre sig til fordel for en grundejerforening.

På dette grundlag mener vi derfor ikke, at det er hensigtsmæssigt at bringe forslaget om omdannelse til grundejerforening op igen til dette års generalforsamling. Vi vil løbende følge udviklingen på boligmarkedet og vende tilbage, når vi ser et mere tydeligt billede af konsekvenserne.

Med venlig hilsen

Initiativgruppen (Jesper, Helle, Bjarne, Hasse og Jacob)