Hvad andre gjorde

Grøndalsvænge er ikke den eneste andelsboligforening, der har undersøgt konsekvenserne ved omdannelse til ejerforening. Vi har talt med nogle af dem, der har gennemført hele processen og samtidig set på nogle af de ældre grundejerforeninger i København.

Valby Vænge
De 120 huse blev bygget samtidig med Grøndalsvænge og var oprindeligt udlejningsejendomme, som blev lejet ud til jernbanefunktionærer, små selvstændige håndværkere og andre, der flyttede ud af København eller flyttede fra land til by. Senere blev det andelsboliger og så til ejerboliger. I dag har Valby Vænge en velfungerende grundejerforening med mange sociale aktiviteter samt en fin hjemmeside med gode anvisninger til vedligeholdese af de gamle huse. Se mere på http://www.valbyvaenge.dk/

Lyset
Lyset omfatter 106 byggeforeningshuse, der ligger i kvarteret omkring Steins Plads og som blev bygget i 1913-14. “Byggeforeningen Lyset” blev grundlagt 24. september 1910. I 2010 fejrede Lyset sit 100 års jubilæum og har således en historie, der minder meget om Grøndalsvænge. Lyset har alle årene haft en aktiv ejerforening hvilket man kan få indtryk af ved at besøge deres fine hjemmeside. http://www.lyset-i-valby.dk/.

Lyset og Valbyvænge er derfor gode eksempler på, hvordan Grøndalsvænge kan fungere efter omdannelsen.

Andre foreninger, der er omdannet fra andel til ejerforening:

Mit Hjem
Andelsboligforeningen ‘Mit Hjem’ blev stiftet i 1912 af journalisten og socialdemokraten Hans Peter Søren Lundbeck, som året forinden havde taget initiativ til stiftelsen af Grøndalsvænge. Bebyggelsen består af 36 huse, som ligger på Grysgårdsvej og Vognborgvej i Grøndalskvarteret nedenfor Bellahøj. Andelsforeningen er indenfor de seneste par år omdannet til ejerforening.

“Det har været en spændende proces, omend meget kompliceret – det overraskende er, at medlemmerne er rykket tættere sammen, vi har sammen skabt nogle nye og langt mere tilpassede rammer, som passer godt ind i det omkringliggende samfund og i de enkeltes økonomier. Mit Hjem har stadig en fælles ejendomsforsikring på nøjagtigt samme vilkår som i tiden som andelsforening. Der er langt mere aktivitet blandt medlemmerne med at udarbejde facaderegulativer og få bragt husene i orden på en god og ordentlig måde, uden at ødelægge den meget fine arkitektur (i øvrigt samme Arkitekt som tegnede Grøndalsvænge)”

A/B Nøddehøj, likvideret foråret 2009.
“Vores andelsboligforening blev oprettet i 1992, og de fleste var stadig medlem, da vi besluttede os for at omdanne til ejerforening. Nogle beboere var bekymrede for, hvad det kunne betyde for fællesskabet. Vi har sammen med Bent Riis lavet vores vedtægter for grundejerforeningen. Advokaten havde et sæt “standardvedtægter” og i dem tilføjede vi med advokatens assistance en række af vore vedtægter fra andelsboligforeningen, som vi gerne ville bevare – f.eks. bestemmelser om, at vi til generalforsamligen skal nedsætte julefrokostudvalg, fastelavn, at der er fællesarbejdsdage, en samlet forsikring for hele foreningen, forbud mod brændeovne osv. osv. Der var også også beboere, der var bekymrede for, om vi ville hjælpe hinanden mindre, end vi hidtil havde gjort, og til det må jeg sige, at det jo ikke handler om, hvorvidt man er andelsforening eller grundejerforening – det handler om de mennesker, der bor der.
I forbindelse med at ejerforeningen blev dannet, var der nogle beboere, der valgte deres egen bank, men de fleste valgte samme realkreditinstitut. Vi fik et tilbud der indebar, at vi kunne spare nogle gebyrer mv., så det var billigere for de fleste .
Citat: Helle Hansen, tidligere formand for andelsforeningen A/B Nøddehøj”

A/B Birkedalen, likvideret efteråret 2009.
“Inden vi overgik til ejerforening, var en del beboere bekymret for, hvad det ville betyde for deres økonomi. Det var svært at overskue for den enkelte, hvad det præcis ville komme til at koste – og om det ville være en fordel eller en ulempe økonomisk set. I den sammenhæng var advokat Bent Riis god til at beregne omkostninger og sikre, at alt gik ordentligt for sig. Efter at vi er blevet ejerforening, er alle blevet glade for det. Fælleskabet er fortsat fuldstændig som, da vi var andelsforening. Vi holder stadig sommerfester, vi har fire årlige fælles arbejdsdage og vi har fortsat fælles bygningsforsikring.”
Citat Lisbeth Fich, tidligere formand for andelsforeningen, nu formand for ejerforeningen

A/B Ryget Skovby, likvideret december måned 2007:

“For manges vedkommende har det givet en del gode ting – blandt andet:

  • mulighed for selv at kunne fastlægge sin gældsstrategi (fast/variabel rente – afdrag/ikke afdrag)
  • mulighed for indefrysning af ejendomsskatter
  • en mere gennemsigtig og velkendt ejendomsform end andelsboligen, ikke mindst set i lyset af de mange sager omkring insolvente andelsboligforeninger
  • en større friværdi end der ellers ville være som ejer af en andel
  • og ikke mindst også en væsentlig billigere finansiering af den del der vedrører andelsindskuddet, da denne del kun kan finansieres som bankfinansiering, typisk til højere satser end realkreditten.”