Sammenligning

Her sammenligner vi fordele og ulemper ved de forskellige ejerformer

     Flest fordele for
Andel Ejer
Tilflyttere med formue over 2 mio. kr. x
Tilflyttere uden væsentlig formue x
Beboere uden gæld (under 55) x
Beboere uden gæld (over 55) x
Pensionister x
Beboere med gæld over 500.000 x
Hushandler x
Vurdering x
Lokalplan x
Nabostridigheder x
Forsikring x
Vedligeholdelse x
 Administration x