Driftbudget

Driftsbudget 1. år – Grundejerforeningen Grøndalsvænge
Budgetterede driftsudgifter, for det første hele driftsår: Kr.
Vedligeholdelse af veje, fælleshus m.v. 900.000,00
Honorarer og løn 400.000,00
Administration 400.000,00
Forsikring (fælleshus, arbejdsskade, bestyreisesansvar m.v.) samt alle ejendomme 1.360.000,00
Kontorhold, sociale arrangementer m.v. 95.000,00
Udgifter i alt 3.155.000,00
Indtægter:
Erhvervsleje og leje 160.000,00
Grundejerforeningsbidrag fra medlemmerne 2.995.000,00
Indtægter i alt 3.155.000,00
De budgetterede fællesudgifter fordeles på de enkelte ejerboliger med 1/389 pr. bolig.
Det betyder, at der budgetteres med kr. 7.700,00 pr. bolig i grundejerforeningskontingent svarende til 642 kr. pr. måned
Udgifterne er taget fra andelsboligforeningens budget for 2010, og reduceret en smule, da administrationsudgifterne
for en grundejerforening vil være lidt mindre end for en andelsboligforening.
Det forudsættes, at der fortsat vil være fælles ejendomsforsikring.
Udover de ovenfor beregnede grundejerforeningsudgifter, skal hver ejendomsejer som hidtil afholde udgifter til
eget forbrug af el, vand og varme og antenne (kabel-tv)